2 lub 3-dniowy warsztat dla doświadczonych programistów Kotlin, podczas którego zagłębimy się w najlepsze praktyki Kotlina oraz idiomatyczne użycie języka Kotlin. Porozmawiamy również o ogólnych konceptach, takich jak readability, abstraction design oraz contract setting.

To szkolenie bazuje na książce Effective Kotlin, napisanej przez prowadzącego. Materiał warsztatu jest dobrze przemyślany i konsultowany z wieloma programistami języka Kotlin.

Podczas warsztatu nauczysz się poprzez:

Wykład wspierany slajdami

Rozwiązanie programistycznych wyzwań

Wykonanie praktycznych ćwiczeń

Rozwiązanie Kotlinowych puzzler'ów

Materiał omawiany podczas warsztatu:

Podczas pierwszych dwóch dni pokryjemy ogólne najlepsze praktyki i tworzenie klas. Trzeci dzień jest dedykowany efektywności kodu.

Najważniejsze najlepsze praktyki, które będziemy omawiać:

Safety

 • Limit mutability
 • Eliminate platform types as soon as possible
 • Do not expose inferred types
 • Prefer composition over inheritance
 • Make it clear that top-level functions are not member functions

Readability

 • Design for readability
 • Use operator overloading methods as their names indicate
 • Consider naming arguments
 • Avoid returning or operating on Unit?
 • Specify variable type when it is not clear
 • Consider referencing receiver explicitly

Reusability

 • Do not repeat knowledge
 • Do not repeat common algorithms
 • Reuse between different platforms by extracting common modules

Design abstractions

 • Each function should be written in terms of a single level of abstraction
 • Define abstractions
 • Respect abstraction contract
 • Restrict visibility
 • Use abstraction to protect code against changes
 • Consider wrapping external API

Objects creation

 • Consider factory functions instead of constructors
 • Consider primary constructor with named optional arguments
 • Consider defining DSL for complex object creation

Class design

 • Use data modifier to represent a bundle of data
 • Use function types instead of interfaces to pass operations and actions
 • Do not use properties to express behavior
 • Respect contract of equals
 • Respect contract of hashCode
 • Respect contract of compareTo
 • Respect contract of arithmetic operators

Make it cheap

 • Avoid unnecessary object creation
 • Consider inline modifier for higher-order functions
 • Eliminate obsolete object references
 • Use tail recursion to achieve efficient recurrence

Efficient collection processing

 • Prefer Sequence for bigger collections with more than one processing step
 • Consider Arrays with primitives for performance critical processing
 • Consider using mutable collections

Podczas omawiania tych elementów, zgłębimy bardziej zaawansowane tematy, takie jak:

 • Collections
 • Delegates
 • Platform types
 • Interoperability with Java
 • Typing system
 • Generics
 • Operator overloading
 • DSL creation
 • Functional programming

Trzeciego dnia dodatkowo omówimy:

 • Inline classes
 • Computational complexity

Ile trwa ten warsztat?

W pełnej wersji warsztat trwa 3 dni. Oferujemy jednak również szkolenie 1 lub 2 dniowe.

Wymagania

 • Płynne użycie Kotlina
 • Komputer z zainstalowanym IDEA IntelliJ

Ucz się od najlepszych

Marcin Moskała

Marcin Moskała jest doświadczonym programistą Android, nauczycielem Kotlina z zamiłowania i oficjalnym partnerem szkoleniowym Jetbrains' w zakresie szkoleń z języka Kotlin. Jest założycielem Kt. Academy, autorem książek "Effective Kotlin" i "Android Development with Kotlin", a także aktywnym członkiem społeczności programistycznej. Jest też głównym autorem artykułów na największej publikacji medium o Kotlinie oraz prelegentem zapraszanym na wiele programistycznych konferencji.

Jeden z pierwszych certyfikowanych treningów z Kotlina

Jakość tego warsztatu została sprawdzona i certyfikowana przez twórców języka Kotlin. Szkolić Was będzie trener, który jest oficjalnym partnerem JetBrains w zakresie szkoleń z języka Kotlin.

JetBrains certified Kotlin Training

Profesjonalne materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy warsztatu dostaną papierową wersję oraz kod na ebook książki Effective Kotlin w języku angielskim.

Wszyscy uczestnicy będą mieli dostęp do naszej platformy edukacyjnej, na której znajdą pełne nagranie 3-dniowego kursu z Kotlina, dodatkowe materiały, a także ćwiczenia i wyzwania programistyczne.

W przypadku szkoleń na miejscu, wszyscy uczestnicy otrzymają pełny zestaw materiałów w formie drukowanej, zawierający książkę ze slajdami, ćwiczenia, zadania oraz cheat sheet.

Kt. Academy materials

Wyślij zgłoszenie

Wybierz tę opcję, jeśli potrzebujesz szkolenia dla swojego zespołu lub firmy. Podstawowa cena w Polsce i w języku polskim to 12000 zł za grupę (w innym przypadku 4000 EUR) za 3 dni szkolenia.

Szkolenie prywatne

Wybierz tę opcję, jeśli potrzebujesz szkolenia dla siebie lub małej grupy. Podstawowa cena to 1200 zł za osobę za całe szkolenie w języku polskim.

Szkolenie otwarte online

Nasi eksperci oferują konsultacje zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Cena ustalana jest indywidualnie.

Nawiąż kontakt