Kotlin dla programistów Android

3 dniowy warsztat w Warszawie - 3-5 kwietnia 2019

Ten kurs pokrywa cały materiał potrzebny do efektywnego i idiomatycznego programowania w Kotlinie na platformę Android. Zaczniemy od podstaw i później zgłębimy zaawansowane funkcjonalności Kotlina i najlepsze praktyki.

Na warsztacie, uczestnicy:

Zdobywają wiedzę przez prezentację wspieraną slajdami

Tworzą aplikację Android w Kotlinie

Wykonują praktyczne ćwiczenia

Rozwiązują zagadki i puzzlery

Materiał omawiany na warsztacie:

 • Czym jest Kotlin i jakie są kluczowe zmiany względem Javy
 • Funkcje na różnych poziomach
 • Nullowalność
 • Smart casting i inne kluczowe usprawnienia
 • Klasy i obiekty (object expression i object declaration)
 • Klasy typu data oraz klasy typu sealed (zapieczętowane)
 • System typów w Kotlinie
 • Funkcje rozszerzające (Extension functions)
 • Interoperacyjność pomiędzy Javą i Kotlinem
 • Podstawy programowania funkcyjnego
 • Typy funkcyjne, wyrażenia lambda oraz funkcje anonimowe
 • Funkcje typu inline
 • Kontrakty, klasy inline oraz inne innowacje wprowadzone w Kotlinie 1.3
 • Strumieniowe przetwarzanie kolekcji
 • Funkcje zasięgu (let, apply, run, also, with, takeIf, takeUnless)
 • Typy i modyfikatory generyczne w Kotlinie
 • Delegacja interfejsu oraz delegacja property
 • Kotlin DSL
 • Dobre praktyki oraz konwencje w Kotlinie

Wymagania

Marcin Moskała - Trainer in Kt. Academy

Twój trener

Marcin Moskała

Marcin Moskała jest doświadczonym programistą Kotlin i Android, jest oficjalnym partnerem JetBrains w zakresie szkoleń z języka Kotlin . Jest założycielem Kt. Academy, autorem książki "Android Development with Kotlin", oraz aktywnym członkiem społeczności programistycznej. Jest także głównym autorem artykułów na największej publikacji medium o Kotlinie oraz speakerem zapraszanym na wiele programistycznych konferencji. Niektóre z jego prezentacji są dostępne na YouTube, w tym:

Jeden z pierwszych certyfikowanych treningów z Kotlina

Jakość tego warsztatu została sprawdzona i certyfikowana przez twórców języka Kotlin. Szkolić Was będzie trener, który jest oficjalnym partnerem JetBrains w szkoleniu z Kotlina.

JetBrains certified Kotlin Training

Pomogliśmy ponad 200 programistom z 27 firm na całym świecie, w przejściu na język Kotlin

Mariusz Saramak - Kt.Academy references

Mariusz Saramak

Expert Android Developer

Tom Tom

"Na warsztacie nie tylko usystematyzowałem sobie wiedzę ze składni języka kotlin, ale dzięki Marcinowi przestawiłem swoje myślenie o możliwości rozwiązania problemu w funkcjonalny sposób - dostałem do ręki nowe narzędzie, które moge wykorzystać w codziennej pracy. Wydaje mi się, że całe szkolenie jest nastawione na natychmiastowy zwrot zdobytej wiedzu w codziennej pracy. Duży +"
Patryk Grajewski - Kt.Academy references

Patryk Grajewski

Android Software Engineer

Sii Poland

"Bardzo dobre szkolenie. W sam raz dla programistów, którzy w łatwy sposób chcą przenieść się z Javy na Kotlina. Szkolenie zawiera także ćwiczenia, które umożliwiają sprawdzenie nowej wiedzy w praktyce."

Zapisz się na warsztat

Kiedy:
Warsztat: 3-5 kwietnia 2019, 9:00-17:00
Egzamin do certyfikacji: 13 kwietnia 2019 10:00

Gdzie:
Warszawa
Babka Tower, al. Jana Pawła II 80

Język kursu: Polski

Cena za trzydniowy warsztat za osobę:
1500 zł netto do 27 marca 2019
1800 zł netto od 28 marca 2019

Cena za egzamin i certyfikacje: 200 zł netto
Ukończenie trzydniowego warsztatu uprawnia do podejścia do egzaminu.
Certyfikat jest wydawany przez Kt. Academy i podpisany przez trenera certyfikowanego przez JetBrains.

Zapisz się

Jeśli chcesz otrzymać informację o kolejnych warsztatach, zapisz się do naszej listy mailowej .

Dodatkowa oferta - warsztat jednodniowy

Można również uczestniczyć tylko w pierwszym dniu warsztatu (3 kwietnia), na którym omawiane są podstawy Kotlina.

Cena to 600 zł netto. Wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w powyższym formularzu zapisu.